Skip to main content

Adenozan značenje

šta znači Adenozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adenozan (od grčke reči: aden, od latinske reči: adenosus) žlezdani, koji se tiče žlezda.

Reč Adenozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аден, нлат. аденосус) жлездани, који се тиче жлезда.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a