Skip to main content

Adicija značenje

šta znači Adicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adicija (latinski additio) dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje.

Reč Adicija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аддитио) додавање, сабирање, збрајање; умножавање.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a