Skip to main content

Aditivan značenje

šta znači Aditivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aditivan (mlatinski additivus) koji ima da se doda.

Reč Aditivan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (млат. аддитивус) који има да се дода.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a