Skip to main content

Adicionalan značenje

šta znači Adicionalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adicionalan (klatinski additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon

Reč Adicionalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (клат. аддитионалис) накнадан, додан, придодан, који служи као додатак; адиционални закон нови, допунски закон


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a