Skip to main content

Aditivi značenje

šta znači Aditivi

Na latinici: Definicija i značenje reči Aditivi (latinski additivus) hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima radi poboljšanja njihova kvaliteta.

Reč Aditivi sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аддитивус) хен. супстанце које се у малим количинама додају разним производима ради побољшања њихова квалитета.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a