Skip to main content

Adijabatski procesi značenje

šta znači Adijabatski procesi

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijabatski procesi fiz. toplotni procesi pri kojima količina toplote u sistemu ostaje stalna (sažimanje i širenje gasova).

Reč Adijabatski procesi sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: физ. топлотни процеси при којима количина топлоте у систему остаје стална (сажимање и ширење гасова).


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a