Skip to main content

Adijafora značenje

šta znači Adijafora

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijafora (od grčke reči: ta adiaphora) pl. fil. stvari koje su sa etičkog gledišta beznačajne,to jest ni dobre ni rñave; stoici su učili: ima samo jedno dobro, vrlina, i samo jedno zlo, porok; sve ostalo — život, zdravlje, lepota, bogatstvo itd. — beznačajno je, adijafora.

Reč Adijafora sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. та адиапхора) пл. фил. ствари које су са етичког гледишта безначајне, тј. ни добре ни рñаве; стоици су учили: има само једно добро, врлина, и само једно зло, порок; све остало — живот, здравље, лепота, богатство итд. — безначајно је, адијафора.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a