Skip to main content

Adijaforija značenje

šta znači Adijaforija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijaforija (od grčke reči: a-diaphorfa) ravnodušnost; up. indiferentizam

Reč Adijaforija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-диапхорфа) равнодушност; уп. индиферентизам


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a