Skip to main content

Adijaforist(a) značenje

šta znači Adijaforist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijaforist(a) (od grčke reči: a-diaphoros) ravnodušan čovek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist

Reč Adijaforist(a) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. а-диапхорос) равнодушан човек, слободни мислилац, слободан дух; индиферентист


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a