Skip to main content

Adijagnostičan značenje

šta znači Adijagnostičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijagnostičan (od grčke reči: adiagnostikos)medicina: koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi.

Reč Adijagnostičan sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. адиагностикос) мед. који се не да (или: не може) разликовати, распознати, утврдити.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a