Skip to main content

Adikcija značenje

šta znači Adikcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adikcija (latinski addictio)pravo: dosućivanje, dodeljivanje.

Reč Adikcija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аддицтио) прав. досућивање, додељивање.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a