Skip to main content

Adinamičan značenje

šta znači Adinamičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adinamičan (od grčke reči: adynamikos) nemoćan, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban.

Reč Adinamičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. адyнамикос) немоћан, слаб, изнемогао, клонуо; неспособан.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a