Skip to main content

Adinamija značenje

šta znači Adinamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adinamija (od grčke reči: adynamia)medicina: nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost.

Reč Adinamija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. адyнамиа) мед. немоћ, слабост, малаксалост, изнемоглост, клонулост; неспособност.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a