Skip to main content

Adio! značenje

šta znači Adio!

Na latinici: Definicija i značenje reči Adio! (ital. addio) zbogom, u zdravlju!

Reč Adio! sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. аддио) збогом, у здрављу!


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a