Skip to main content

Adipocera značenje

šta znači Adipocera

Na latinici: Definicija i značenje reči Adipocera (latinski adeps, adipis mast, sega vosak)hemija: masni vosak, vosak od lešine.

Reč Adipocera sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адепс, адипис маст, сега восак) хем. масни восак, восак од лешине.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a