Skip to main content

Adipozan značenje

šta znači Adipozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adipozan (od latinske reči: adiposus) mastan, pretio, gojazan.

Reč Adipozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. адипосус) мастан, претио, гојазан.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a