Skip to main content

Adipoznost značenje

šta znači Adipoznost

Na latinici: Definicija i značenje reči Adipoznost (latinski adeps, adipis)daziologija: gojaz-nost, pretilost.

Reč Adipoznost sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адепс, адипис) физиол. гојаз-ност, претилост.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a