Skip to main content

Adipsija značenje

Šta znači Adipsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adipsija (od grčke reči: a- ne, bez, dipsa žeñ) ned. neosećanje žeñi

Reč Adipsija napisana unazad: ajispida

Adipsija se sastoji od 8 slova.

Šta je Adipsija

На Ћирилици: (грч. а- не, без, дипса жеñ) нед. неосећање жеñи

Slično: 
Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a