Skip to main content

Aditiv značenje

šta znači Aditiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Aditiv (latinski aditivus) u baskijskom, turskom i dr. jezicima: padež koji označava kretanje prema nekome ili nečemu.

Reč Aditiv sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. адитивус) у баскијском, турском и др. језицима: падеж који означава кретање према некоме или нечему.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a