Skip to main content

Adizonizam značenje

šta znači Adizonizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Adizonizam ned. vrsta tuberkuloznog oboljenja nadbubrežnih žlezda, praćena mrkim ili mrkocrnim prebojavanjem onih delova kože koji su izloženi svetlosnom ili mehaničkom nadražaju; obično smrtono-sna (nazvana po eng. lekaru Adisonu, koji ju je prvi opisao); Adisonova bolest, bron-zana bolest.

Reč Adizonizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: нед. врста туберкулозног обољења надбубрежних жлезда, праћена мрким или мркоцрним пребојавањем оних делова коже који су изложени светлосном или механичком надражају; обично смртоно-сна (названа по енг. лекару Адисону, који ју је први описао); Адисонова болест, брон-зана болест.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a