Skip to main content

Adneksi značenje

šta znači Adneksi

Na latinici: Definicija i značenje reči Adneksi (latinski adnexa) pl. ked. privesci mate-rice, tj. jajnici i jajovodi.

Reč Adneksi sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аднеxа) пл. кед. привесци мате-рице, тј. јајници и јајоводи.


Adnotirati pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju...
Adnotacija zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija....
Adnotator beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač....
Adnotata pl. zabeleške, primedbe, napomene....
Adnotanda pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari....
Adnominalan lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ...
Sve reči na slovo a