Skip to main content

Adnominalan značenje

šta znači Adnominalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adnominalan (latinski ad ka, nomen ime) lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija.

Reč Adnominalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ад ка, номен име) липти. који иде уз име, адноминална конструкција.


Adnotirati pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju...
Adnotacija zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija....
Adnotator beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač....
Adnotata pl. zabeleške, primedbe, napomene....
Adnotanda pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari....
Adnominalan lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ...
Sve reči na slovo a