Skip to main content

Adnotirati značenje

Šta znači Adnotirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adnotirati (latinski adnotare) pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju

Reč Adnotirati napisana unazad: itaritonda

Adnotirati se sastoji od 10 slova.

Šta je Adnotirati

На Ћирилици: (лат. аднотаре) прибележити, записати, запамтити, узети к знању

Slično: 
Adnotirati pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju...
Adnotacija zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija....
Adnotator beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač....
Adnotata pl. zabeleške, primedbe, napomene....
Adnotanda pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari....
Adnominalan lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ...
Sve reči na slovo a