Skip to main content

Adneksitis značenje

šta znači Adneksitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Adneksitis (latinski adnectere svezati, spojiti)medicina: zapaljenje adneksa,to jest jajovoda i jaj-nika

Reč Adneksitis sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аднецтере свезати, спојити) мед. запаљење аднекса, тј. јајовода и јај-ника


Adnotirati pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju...
Adnotacija zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija....
Adnotator beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač....
Adnotata pl. zabeleške, primedbe, napomene....
Adnotanda pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari....
Adnominalan lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ...
Sve reči na slovo a