Skip to main content

Aflikcija značenje

šta znači Aflikcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aflikcija (latinski afflictio) utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, jad, muka; nesreća, nedaća.

Reč Aflikcija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аффлицтио) утученост, ожалошћеност, уцвељеност; жалост, бол, туга, јад, мука; несрећа, недаћа.


Afluks priticanje, priliv, navala čega, obilje; up. afluksija....
Afluencija priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-bilje, obi...
Aflogističan koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
Aflito nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
Aflikcija utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, jad, muka; ...
Sve reči na slovo a