Skip to main content

Aflikcija

Šta znači Aflikcija


Aflikcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Aflikcija (latinski afflictio) utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, jad, muka; nesreća, nedaća.

Reč Aflikcija napisana unazad: ajickilfa

Aflikcija se sastoji od 9 slova.

sta je Aflikcija

Slično:
Šta znači Afluks priticanje, priliv, navala čega, obilje; up. afluksija....
Šta znači Afluencija priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-b...
Šta znači Aflogističan koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
Šta znači Aflito nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
Šta znači Aflikcija utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, ja...