Skip to main content

Afluencija

Šta znači Afluencija


Afluencija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afluencija (latinski affluentia) priticanje, prilivanje, nagomilavanje, umnožavanje, izobilje, obilje, obilnost.

Reč Afluencija napisana unazad: ajicneulfa

Afluencija se sastoji od 10 slova.

sta je Afluencija

Slično:
Šta znači Afluks priticanje, priliv, navala čega, obilje; up. afluksija....
Šta znači Afluencija priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-b...
Šta znači Aflogističan koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
Šta znači Aflito nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
Šta znači Aflikcija utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, ja...