Skip to main content

Afluencija značenje

šta znači Afluencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Afluencija (latinski affluentia) priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-bilje, obilje, obilnost.

Reč Afluencija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аффлуентиа) притицање, при-ливање, нагомилавање, умножавање, изо-биље, обиље, обилност.


Afluks priticanje, priliv, navala čega, obilje; up. afluksija....
Afluencija priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-bilje, obi...
Aflogističan koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
Aflito nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
Aflikcija utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, jad, muka; ...
Sve reči na slovo a