Skip to main content

Aflogističan značenje

šta znači Aflogističan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aflogističan (od grčke reči: a-, phlogizo zapalim, sagorim) koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa

Reč Aflogističan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, пхлогизо запалим, сагорим) који гори без пламена, нпр. афлогистична лампа


Afluks priticanje, priliv, navala čega, obilje; up. afluksija....
Afluencija priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-bilje, obi...
Aflogističan koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
Aflito nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
Aflikcija utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, jad, muka; ...
Sve reči na slovo a