Skip to main content

Aflogističan

Šta znači Aflogističan


Aflogističan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Aflogističan (od grčke reči: a, phlogizo zapalim, sagorim) koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa

Reč Aflogističan napisana unazad: načitsigolfa

Aflogističan se sastoji od 12 slova.

sta je Aflogističan

Slično:
Šta znači Afluks priticanje, priliv, navala čega, obilje; up. afluksija....
Šta znači Afluencija priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-b...
Šta znači Aflogističan koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
Šta znači Aflito nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
Šta znači Aflikcija utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, ja...