Skip to main content

Afluks značenje

šta znači Afluks

Na latinici: Definicija i značenje reči Afluks (latinski affluxus) priticanje, priliv, navala čega, obilje;isto znači i afluksija.

Reč Afluks sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аффлуxус) притицање, прилив, навала чега, обиље; уп. афлуксија.


Afluks priticanje, priliv, navala čega, obilje; up. afluksija....
Afluencija priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-bilje, obi...
Aflogističan koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
Aflito nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
Aflikcija utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, jad, muka; ...
Sve reči na slovo a