Skip to main content

Aflito značenje

šta znači Aflito

Na latinici: Definicija i značenje reči Aflito (ital. afflitto) nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione.

Reč Aflito sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. аффлитто) нуз. болно, тужно, нујно; кон афлиционе.


Afluks priticanje, priliv, navala čega, obilje; up. afluksija....
Afluencija priticanje, pri-livanje, nagomilavanje, umnožavanje, izo-bilje, obi...
Aflogističan koji gori bez plamena, npr. aflogistična lampa...
Aflito nuz. bolno, tužno, nujno; kon aflicione....
Aflikcija utučenost, ožalošćenost, ucveljenost; žalost, bol, tuga, jad, muka; ...
Sve reči na slovo a