Skip to main content

Agalma značenje

Šta znači Agalma

Na latinici: Definicija i značenje reči Agalma (od grčke reči: agalma) lik, kip, slika, ukras, naročito u hramu. a ga lu k (tur. agirlik) dostojanstvo agino.

Reč Agalma napisana unazad: amlaga

Agalma se sastoji od 6 slova.

Šta je Agalma

На Ћирилици: (грч. агалма) лик, кип, слика, украс, нарочито у храму. а га лу к (тур. агирлик) достојанство агино.

Slično: 
Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a