Skip to main content

Agape značenje

šta znači Agape

Na latinici: Definicija i značenje reči Agape (od grčke reči: agape ljubav) pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i ljubavi; sit-, hrišćanska ljubav

Reč Agape sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. агапе љубав) пл. вечере љубави код првих хришћана као знак општег братства и љубави; сит-, хришћанска љубав


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a