Skip to main content

Agatologija značenje

šta znači Agatologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agatologija (od grčke reči: agathćs dobar, logfa nauka) fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru.

Reč Agatologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. агатхћс добар, логфа наука) фил. део етике који учи о највипЈем добру.


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a