Skip to main content

Agar-agar značenje

šta znači Agar-agar

Na latinici: Definicija i značenje reči Agar-agar (od malajske reči:) vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom

Reč Agar-agar napisana unazad: raga-ragA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (мал.) врста алги у кинеским и јапанским морима; помешана са водом

Slično: 
Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a