Skip to main content

Agame značenje

šta znači Agame

Na latinici: Definicija i značenje reči Agame (od grčke reči: a- bez, gamos brak) pl. vot. biljke gimnospore čije se ćelijice razmnožavaju samostalno, bez uticaja drugih oplodnih ćelija.

Reč Agame sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, гамос брак) пл. вот. биљке гимноспоре чије се ћелијице размножавају самостално, без утицаја других оплодних ћелија.


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a