Skip to main content

Agamemvon značenje

šta znači Agamemvon

Na latinici: Definicija i značenje reči Agamemvon (od grčke reči: Agamemnon) mit. sin Atri-jev, unuk Pelopsov, vrhovni zapovednik grčki pod Trojom, posle povratka ubijen od Egksta, ljubavnika svoje žene Klitem-nestre.

Reč Agamemvon sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. Агамемнон) мит. син Атри-јев, унук Пелопсов, врховни заповедник грчки под Тројом, после повратка убијен од Егкста, љубавника своје жене Клитем-нестре.


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a