Skip to main content

Agamist (a) značenje

šta znači Agamist (a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Agamist (a) (od grčke reči: a- gameo) neženja, momak, bećar.

Reč Agamist (a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а- гамео) нежења, момак, бећар.


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a