Skip to main content

Agava značenje

šta znači Agava

Na latinici: Definicija i značenje reči Agava (od grčke reči: agauos, od latinske reči: agave americana) bog. tropska biljka, poreklom iz Juž. Amerike, stablo joj izraste do 10 m visine; upotrebljava se, naročito lišće, u narodnoj medicini.

Reč Agava sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. агауос, нлат. агаве америцана) бог. тропска биљка, пореклом из Јуж. Америке, стабло јој израсте до 10 м висине; употребљава се, нарочито лишће, у народној медицини.


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a