Skip to main content

Agenezija značenje

šta znači Agenezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agenezija (od grčke reči: a- brz, genesis rañanje) ženeka neplodnost, nesposobnost za rañanje;daziologija: nepotpune embrionalna razvijenost ili nedostatak izvesnog dela organizma;teologija: učenje hrišćanske crkve, po kome bog nema početka, bespočetnost boga.

Reč Agenezija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а- брз, генесис раñање) »сенека неплодност, неспособност за раñање; физиол. непотпуне ембрионална развијеност или недостатак извесног дела организма; теол. учење хришћанске цркве, по коме бог нема почетка, беспочетност бога.


Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a