Skip to main content

Agenezija značenje

šta znači Agenezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agenezija (od grčke reči: a- brz, genesis rañanje) ženeka neplodnost, nesposobnost za rañanje;daziologija: nepotpune embrionalna razvijenost ili nedostatak izvesnog dela organizma;teologija: učenje hrišćanske crkve, po kome bog nema početka, bespočetnost boga.

Reč Agenezija napisana unazad: ajizenegA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а- брз, генесис раñање) »сенека неплодност, неспособност за раñање; физиол. непотпуне ембрионална развијеност или недостатак извесног дела организма; теол. учење хришћанске цркве, по коме бог нема почетка, беспочетност бога.

Slično: 
Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a