Skip to main content

Agentura značenje

šta znači Agentura

Na latinici: Definicija i značenje reči Agentura (od latinske reči: agentura) posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnica.

Reč Agentura sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. агентура) посао; пословна област једног агента; биро једног агента, пословница.


Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a