Skip to main content

Agestija značenje

šta znači Agestija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agestija (latinski aggestio) dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje.

Reč Agestija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аггестио) довлачење на гомилу, гомилање, нагомилавање.


Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a