Skip to main content

Ageuzija značenje

šta znači Ageuzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ageuzija (od grčke reči: a- bez, geusia ukus)medicina: odsustvo ili oštećenje čula ukusa

Reč Ageuzija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, геусиа укус) мед. одсуство или оштећење чула укуса


Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a