Skip to main content

Ageuzija značenje

šta znači Ageuzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ageuzija (od grčke reči: a- bez, geusia ukus)medicina: odsustvo ili oštećenje čula ukusa

Reč Ageuzija napisana unazad: ajizuegA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, геусиа укус) мед. одсуство или оштећење чула укуса

Slično: 
Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a