Skip to main content

Ageracija značenje

šta znači Ageracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ageracija (latinski aggeratio) nagomilavanje, gomilanje.

Reč Ageracija napisana unazad: ajicaregA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аггератио) нагомилавање, гомилање.

Slično: 
Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a