Skip to main content

Agerasija značenje

šta znači Agerasija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agerasija (od grčke reči: ageraos koji ne stari) nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina

Reč Agerasija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. агераос који не стари) нестарење, изгледање младим, старачке свежина


Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a