Skip to main content

Agens značenje

šta znači Agens

Na latinici: Definicija i značenje reči Agens (latinski agens) fil. delotvorni, radni princip, ono što je uzrok nečemu, snaga; pokretna sila.

Reč Agens sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. агенс) фил. делотворни, радни принцип, оно што је узрок нечему, снага; покретна сила.


Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a