Skip to main content

Agent provokator značenje

šta znači Agent provokator

Na latinici: Definicija i značenje reči Agent provokator (latinski agens, provocator izazivač) plaćeni izazivač nereda, podstrekač nemira, buškaralo za tuñ račun, plaćeni bukač; naročito: tajni policijski organ kome je zadatak da stekne poverenje politički sumnjivih ili nepovolj-nih osoba, pa da ih onda navede na vršenje kažnjivih dela

Reč Agent provokator sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. агенс, провоцатор изазивач) плаћени изазивач нереда, подстрекач немира, бушкарало за туñ рачун, плаћени букач; нарочито: тајни полицијски орган коме је задатак да стекне поверење политички сумњивих или неповољ-них особа, па да их онда наведе на вршење кажњивих дела


Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a