Skip to main content

Agent značenje

šta znači Agent

Na latinici: Definicija i značenje reči Agent (latinski agens koji dela, radi) poslovoña; posrednik; predstavnik firme, zastupnik; potajnik, tajni policajac

Reč Agent sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. агенс који дела, ради) пословоñа; посредник; представник фирме, заступник; потајник, тајни полицајац


Ageuzija med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa...
Agestija dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje....
Ageracija nagomilavanje, gomilanje....
Agerasija nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina...
Ager polje, oranica; ager publikus 1. zemljište koje pripada državi i sl...
Agentura posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnic...
Sve reči na slovo a