Skip to main content

Agon značenje

šta znači Agon

Na latinici: Definicija i značenje reči Agon (od grčke reči: agon borba) megdan, takmičenje u viteškim igrama kod starih Grka.

Reč Agon sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. агон борба) мегдан, такмичење у витешким играма код старих Грка.


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a