Skip to main content

Agorafobija značenje

šta znači Agorafobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agorafobija (od grčke reči: agora trg, phobeo bojim se) med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praznih prostora.

Reč Agorafobija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. агора трг, пхобео бојим се) мед. нервозни страх од прелажења преко тргова, улица и уопште празних простора.


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a