Skip to main content

Agonografija značenje

šta znači Agonografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agonografija (od grčke reči: agon borba, graphia opis) opis(ivanje) borbe

Reč Agonografija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. агон борба, грапхиа опис) опис(ивање) борбе


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a