Skip to main content

Agonotet značenje

šta znači Agonotet

Na latinici: Definicija i značenje reči Agonotet (od grčke reči: agonothetes) relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u borbi.

Reč Agonotet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. агонотхетес) релитељ вите-шких утакмица и мегдана код старих Грка, судија у борби.


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a